DELİ Burslar ve Ücretler

DELİ BURS İMKANLARI

OKULUMUZDA BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZE  % 100’den % 25’e DEĞİŞEN ORANLARDA BURSLU OKUMA İMKANI SUNUYORUZ.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisemize Ankara’nın ve Türkiye’nin her yer ve kesiminden öğrenci gelmektedir. Öğrencilerimiz kendine ve çevresine saygılı, görev bilinci yüksek, görgülü öğrencilerdir.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize burslu okuma fırsatı sunarken;

  1. sırada ailenin ekonomik durumu
  2. sırada öğrencinin akademik başarısı, özel yetenekleri, öğrenme azim ve kararlılığını, insanlık değerlerini dikkate alıyoruz.

DELİ’de

12 öğrencimize % 100 burs

12 öğrencimize % 90 burs

12 öğrencimize % 80 burs

24 öğrencimize % 70 burs

36 öğrencimize % 60 burs

48 öğrencimize % 50 burs

24 öğrencimize % 40 burs

12 öğrencimize % 30 burslu okuma imkanı sağlıyoruz.

12 öğrencimize % 25 burslu okuma imkanı sağlıyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimize sunduğumuz burs imkanları ve olağanüstü verimli sistemimiz sayesinde velilemiz başka okullarda çocukları için harcadıklarının hem yarısını harcamakta hem çok başarılı sonuçlar almaktadır. Örneğin çocuğunu şöhretli özel liselere gönderen veliler, 25-30 kişilik sınıfta öğretim için yıllık ortalama 30.000 TL, Lise 1’den itibaren de özel ders, kurs, dershane vb. takviyeler için yıllık ortalama 30-40.000 TL para harcamakta ancak ödediğinin karşılığında akademik başarı ve yabancı dil başarısı sağlayamamaktadır. Veliler, okulumuzda hem bu paranın yarısı harcamakta hem çok başarılı sonuçlar almaktadır.

480 üstü puanlı Fen ve Anadolu Liselerine giden öğrenciler de ne İngilizce öğrenmekte ne akademik başarı elde etmektedir. Bu öğrencilerin velileri de lise 1-2. sınıflarda özel ders, Lise 3-4. sınıflarda hem kurs hem özel derse büyük paralar harcamakta ancak beklenen başarıyı sağlayamamaktadır.En yüksek puanlı fen lisesinde bile öğrenciler İngilizce bilmeden, kitap okumadan, yarıdan çoğu da üniversite sınavlarında çok kötü sonuçlar alarak mezun olmaktadır. 480 üstü puanlı öğrenciler de okulumuzda dışarda harcadıklarından daha az harcamakta ve olağanüstü başarılar yakalamaktadır.

DELİ Bilim&Sanat Lisesinde bütün öğrencilerimize

  • anlamadıkları konuları anlatmak
  • çözemedikleri soruları çözmek
  • kaçırdıkları dersleri telafi etmek
  • koçluk-danışmanlık hizmetleri sunmak için yıllık 250 saat ücretsiz özel ders veriyoruz. İyi bir öğretmenin bir saatlik özel ders ücretinin 150-250 TL olduğu bilindiğinde velilerimizi yıllık 37.500-62.500 TL’lik masraftan kurtardığımız kolaylıkla anlaşılmaktadır.
  • Öğrencilerimize akademik başarının dışında  kazandırdığımız vizyon, iş ve akademik ahlak, saygı, genel kültür, sorumluluk alma bilinci vb. değerlerin parayla ölçülebileceğini düşünmüyoruz.