Eğitim Sistemimiz

Kopya değil, 10 yıl-deneyip çok başarılı olduğumuz özgün sistem ”

Özel DELİ Bilim & Sanat Lisesi’ de sistemin özünü öğretmen kadrosu oluşturur. Okulumuzda 45 kadrolu öğretmenle 192 öğrenci için çalışıyoruz. Kurumumuzda 4 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz sınırsız ve sorunsuz biçimde anlamadıkları konularda özel ders alabiliyor, çözemedikleri soruları öğretmenlerine hemen sorabiliyorlar.

Derslerimizi Kurucumuz Fırat İlhan’ın geliştirdiği Tanımlama-Alıştırma-Tartışma ( TAT ) Sistemine göre işliyoruz. Sistemin 1. Aşaması olan Tanımlama Derslerinde öğrencilerimize işlenecek konunun özelliklerini ezberletiyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin alıştırma derslerine hazırlıklı gelip daha çok verim almalarını sağlıyoruz. 2. Aşama olan Alıştırma derslerinde öğrencilerimize ezberlettiğimiz bilgilerin sorulara nasıl uygulanacağını gösteriyoruz. Alıştırma evresinin her aşamasında öğrencilerimizle özel dersler yaparak onların alıştırma yeteneklerini geliştiriyoruz. 3. Aşama olan Tartışma derslerinde öğrencilerimize öğrendiklerini sorgulatıyor, konunun mantığını kavratıyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yaratıcı ve eleştirel zekalarının gelişmesini sağlıyoruz. 3 aşamanın hepsinde öğrencilerimizi yakından takip ediyor, onların % 100 başarıya ulaşarak bir üst aşamaya geçmelerine dikkat ediyoruz.

Seminer ve atölye çalışmalarımızda öğrencilerimiz işledikleri konuların güncel uygulama alanlarını her yıl 40’ tan fazla akademisyen ve uzman hocalarımızdan dinleyerek eğitim hayatı boyunca herkesin sorduğu ‘’ Bu bilgi hayatta benim hangi işime yarayacak ? ‘’ sorusunun cevabını alıyorlar. Böylece öğrendikleri konular zihinlerinde daha da somutlaşıyor ve pekişiyor.

Kurumumuzda rehberlik hizmeti çok önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimizi tanımayı, meslekler ve üniversiteler hakkında bilgilendirmeyi, onlara öğrenme hızları ve ilgi alanlarına göre programlar düzenlemeyi çok önemsiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz gözden kaybolmuyor, kendi isteklerine göre bir hedef kazanıyor ve başarı için paniklemeden, bunalmadan çalışmayı öğrenmiş oluyorlar.

Öğrenci sayımızın 192 olması sayesinde bütün öğrencilerimizle özel olarak ilgileniyor, onlara yetenek ve algılarına göre özel program hazırlıyor, böylece başarısızlığı ve kurum dışı arayışı ( özel ders-dershane ) yaratan sebepleri ortadan kaldırıyoruz.

Özel DELİ Bilim & Sanat Lisesi olarak kişiye özgü terzilik yapan butik bir eğitim kurumuyuz. Bizi öğrenci sayısı binleri bulan öğrenci fabrikalarından ayıran temel özelliklerimizden biri de budur.

“Gerilim yok, Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi Var

Eğitim kurumlarının temel amacı öğrencilerini bir üst eğitim kurumuna bilgi birikimi ve değer yargıları gelişmiş biçimde hazırlamaktır.Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi temel amacına uygun biçimde öğrencilerini üniversiteye en iyi seviyede hazırlamaktadır. Öğrencilerimizin

Türkiye’nin alanında en iyi öğretmenlerinden olan, okul-dershane tecrübesine sahip 45 kişilik dev kadromuzla

16 kişilik sınıflarda

Hem özel okula gidip hem dershane ve özel derslere çuvalla para ödemeden

Okul sınavları ve dershane ödevleri arasında boğmadan

üniversiteye keyifle hazırlanmalarını sağlıyoruz. Okullarda iyi düzeyde ve hakkını vererek ders işlendiğinde dershane veya özel derse gerek kalmadığı iyi bilinmektedir. Üniversite sınavlarındaki sorular lise müfredatından sorulmaktadır. Ayrıca okul sınavlarının hem klasik hem test yapılmasında yasal engel de yoktur. Biz derslerimizi YGS ve LYS düzenine uygun işliyor, ders sonrasında öğrencilerimizi özel derslerle takviye edip üniversiteye hazırlıyoruz. Üstelik bunu dört yılda sindire sindire yapıyoruz.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi OLARAK ASIL GÖREVİMİZ öğrencilerimizi

Kültürel birikimi ve hayat tecrübesi yüksek, yabancı dil bilen, değer yargıları gelişmiş biçimde ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMAKTIR.

” Türkiye’yi doğru anlamak için doğru Türkçe

Öğrencilerimizin dünyanın en eski, en güzel dillerinden olan Türkçemizi doğru ve etkili kullanmalarını çok önemsiyoruz. Türkiye’yi doğru anlamak, bu ülkede yaşayanların düşüncelerini doğru tahlil edebilmek, binlerce yıllık Türk kültür ve medeniyet birikiminden yararlanabilmek için Türkçeyi çok iyi bilmek gerekmektedir.

Bu bilinçle bütün öğrencilerimiz mezun olana kadar

Türkçenin büyük ustalarının eserlerini okumak

Türkçe doğru yazmak ve doğru konuşmak

Türkçe dil bilgisi kurallarını kusursuz öğrenmek

Türkçe yeterlilik sınavını vermekle yükümlüdür.

Üniversite ve iş sınavlarındaki soruların yarısı öğrencilerin okuduğu metinleri anlama becerilerini ölçmektedir. İyi Türkçe bilgisi olan bireyler hem bu sınavlarda başarılı olmakta hem yabancı dilleri daha kolay öğrenmektedir. Batı klasiklerini Türkçeye en güzel  çevirenlerin büyük edebiyatçılarımız olduğu da unutulmamalıdır.

” Dünyayı doğru anlamak için İngilizce ”

 

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak İngilizce eğitimini çok önemsiyoruz.  İngilizceyi iyi bilmenin dünyayı iyi anlamak için gerekliolduğuna inanıyoruz.

Öğrencilerimize Lise 1. sınıfta haftalık en az 25 saat İngilizce eğitimi vererek onların   İngilizce  konuşma, okuma, yazma, dinleme ve anlama becerilerini en üst seviyeye çıkarıyoruz.

İngilizce derslerimizi okuma, yazma, dinleme, konuşma ve etkinlik halinde; Yabancı ve Türk hocalarımızla yapıyoruz.

Öğrencilerimizin ağzından ‘’Anlıyorum ama konuşamıyorum.‘’ gibi biz Türklere özgü cümlelerin çıkmaması için onlara İngilizceyi bir bütün olarak öğretiyor, İngilizceyi yaşamalarını sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin Lise 3. sınıfın şubat ayında TOEFL sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sayede Boğaziçi, ODTÜ, Bilkent gibi üniversitelerde hazırlık okuyup zaman kaybetmiyor, o sürede başka bir dil öğrenme fırsatı yakalıyor ve profesyonel hayata 1 yıl önde başlıyorlar.

İnsanoğlu binlerce yılda bin bir zahmetle edindiği bilgiyi kaybetmemek için yazıyı icat etmiştir. Yazının icadı insanlığın ortak belleğini ve medeniyeti var etmiştir. İnsanlığın ortak belleğinin öğrenilmesi için Kutsal kitaplar da ilk ayetlerinden başlayarak ‘ okumayı ’ emretmiştir. Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak bu bilinçle öğrencilerimize insanlığın ortak belleğini öğretmek için sıkı bir okuma programı uyguluyoruz.

Öğrencilerimize gazete, dergi, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için sabit okuma saatleri ve okuma kampları düzenliyoruz. Okunacak materyallerin her görüşü içerecek çeşitlilikte; öğrencileri dil, edebiyat ve felsefe yönüyle geliştirecek nitelikte olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Düzenli ve derinlikli eserleri okuyan öğrencilerimizin hafıza, düşünme, öğrenme kabiliyetlerini yükseltiyor ; hızlı internet ve hızlı bilgisayarların zihinlerinde yarattığı tahribatı tamir etmeye çalışıyoruz. Teknolojinin hafızalarda yarattığı tahribatı önlemek için Harvard, MIT, Stanford, Yale gibi önemli üniversitelerde de son yıllarda öğrenciler okuma kamplarına alınmakta, hatırı sayılır miktarda kitap okumaktadırlar.

Üniversite sınav soruları son yıllarda oldukça uzun metinlerden oluşmaktadır. Öğrencilerin uzun metinlerden oluşan soruları bir dakika gibi kısa sürede okuyup anlamaları ve doğru yanıtlamaları gerekmektedir. Uzun yıllara dayalı okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin bu tür sorularda çok zorlandıkları görülmektedir. Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi öğrencilerimize kitap okutarak bu sorunu da rahatlıkla aşıyoruz.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize felsefe, sosyal bilimler, fen bilimleri, sanat, edebiyat, spor alanında her yıl en az 100 kitap okutma iddiasındayız.

DELİ Bilişim ve Robotik Atölyesinde öğrencilerimize dünyanın en etkili tasarım ve kodlama programlarını öğretmeye başladık. Bu programları öğrenen öğrencilerimizle 5 yıl içinde dünyanın önemli yazılımlarından birini de DELİ markasıyla yaratmak istiyoruz.

” Sağlam ruhlar için sanat şarttır. ”

Okulumuzda müzik, edebiyat, tiyatro ve sinema eğitimini çok önemsiyoruz. Yüksek medeniyetlerin yüksek sanat birikimleriyle var olduklarını, bunu da ancak sanat birikimleri yüksek bireylerin yapabildiğini biliyoruz. Bu bilinçle okulumuzun her ünitesinde estetik kaygıyı önceliyoruz. Öğrencilerimize sanatın ne olduğunu, nasıl yapıldığını, toplumlara katkısını hem teorik hem pratik biçimde öğretiyoruz. Öğrencilerimize

Teorik müzik derslerinde müzik tarihi, endüstrisi, Türk ve dünya müzikleri, büyük müzisyen biyografileri ve enstürmanları öğretiyoruz. Pratik müzik derslerinde de kulak, şan, solfej ve enstürman eğitimi veriyoruz. Dünya müziklerini ve mutfaklarını bilen bireylerin her zaman daha barışçı oldukları bilinciyle okulumuzda müzik derslerini en zorunlu ders statüsünde veriyoruz.

Edebiyat derslerinde öğrencilerimize olabildiğince kitap okutuyor ve onları yazmaya teşvik ediyoruz. Okuma ve yazmaya alışan öğrencilerimizin araştırma ve gözlem yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin okulumuzdan yüksek sanat birikimiyle mezun olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin sanat birikimi yüksek biçimde hukukçu, hekim, mimar, mühendis, akademisyen-öğretmen, ekonomist, psikolog, reklamcı vs. olmalarını istiyor ve bunun iyi bir sanat eğitimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin bizce en büyük şanssızlığı siyaset, eğitim, hukuk, mühendislik ve ticaret kadrolarının sanattan yeterince nasiplenmemiş olmasıdır. Hayatımızın hiçbir alanında estetiği öncelemiyoruz. Böyle olunca da istediğimiz gelişmişlik seviyesine çıkamıyoruz. Toplum olarak her fırsatta gururlandığımız Osmanlıda başta padişahlar olmak üzere yönetim kadrolarının yüksek sanat eğitimi aldıklarını ve sanatçı olduklarını unutmamalıyız.

” Ağzımızın tadı bozulmasın. ”

İnsanın en temel ihtiyacı beslenmektir. İnsan oğlu beslenmeyi diğer canlılardan
ayırmak için ağız tadını ( gusto ) keşfetmiştir. Binlerce yıl süren bu keşif toplumları bir birine daha yaklaştırmış ve dünya barışına hizmet etmiştir. Ağız tadının bozulması, hem insan sağlığının hem toplum huzurunun bozulmasının göstergesi kabul edilmiştir. Bu bilinçle öğrencilerimize yeme-içme hizmetlerini ağız tadını referans alarak sunuyoruz. Kendi mutfağımız, kendi usta aşçılarımızın hazırladıkları lezzetlerde zararlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Böylece öğrencilerimizin hem düzenli hem sağlıklı beslenmelerini sağlıyor, onları obezite tuzağından koruyoruz. Mutfağımızda her gün sabah 07’den gece 24’e kadar öğrenci, veli ve misafirlerimize nefis lezzetlerle zevkle hizmet ediyoruz.

Dünya mutfaklarını bilen ve ağız tadını koruyan  bireylerin ırkçı olmadıkları, evrensel barışa katkı sundukları, yerel kültürlere saygılı oldukları, israftan kaçındıkları bilinen gerçeklerdir. Bu bilinçle eğittiğimiz gençlerimizin ülkemizin ve dünyanın geleceğine büyük katkılar sunacaklarına inanıyoruz.

Dünyanın en iyi, en zengin mutfaklarından birine sahip olmamıza rağmen insanlarımızın damaklarını iyi eğitemediğimiz için bu zenginlikten Fransa, İtalya, İspanya, ABD gibi ülkeler kadar yararlanamadığımız ortadadır. Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesi olarak yeme – içme hizmetini öğrencilerimizin karnını doyuracak basit bir eylem olarak değil ; bir medeniyet, felsefe ve ekonomik bilinç olarak görüyoruz.

Bazı okulların : ” Biz öğrencilerimizi üniversite sınavına değil, hayata hazırlıyoruz. ” söylemleri bizce  son derece sığ ve tembel işi bir ifadedir. Sığdır çünkü yeterince bilgi içermez, tembel işidir çünkü üniversite hazırlığı büyük emek ve sabır ister.

Dünyanın gelişmiş veya gelişmekte olan her ülkesinde hayatın merkezinde üniversite vardır. Bu ülkelerde insanlar işlerini, eşlerini ve dostlarını genelde okudukları üniversitelerden edinmektedir. Bu sebeple bizim hayat hazırlığımızın merkezinde üniversiteye hazırlık vardır. Öğrencilerimizi üniversiteye hem bilgi hem iş tecrübesiyle hazırlarız. Bilgi için onlara kitap okutur, yabancı dil öğretir, yeterince test çözdürüp sınav pratiği kazandırırız.

Özel DELİ Bilim & Sanat Anadolu Lisesine gelmeyen öğrenciler de çok iyi üniversiteler kazanabilir ancak düşünce, estetik, bilgi birikimi ve iş tecrübesi açısından bizim öğrencilerimiz daha  şanslı olurlar.